vkadri.com http://vkadri.com ua http://vn.vkadri.com http://vn.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[NOVOSTISMART: ПАРАД 7- 8 потік, ДЕБЮТ]]> http://vn.vkadri.com/video/novostismart-parad-7-8-potik-debyut.html http://vn.vkadri.com/video/novostismart-parad-7-8-potik-debyut.html Вінниця ]]> Tue, 15 Dec 2020 02:22:38 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Важливо 2020-12-14 20:00]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-vaglyvo-2020-12-14-20-00.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-vaglyvo-2020-12-14-20-00.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 22:27:11 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: В Україні запускають сервіс для психологічних консультацій онлайн]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-v-ukraini-zapuskayut-servis-dlia-psykholohichnykh-konsultatsii-onlain.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-v-ukraini-zapuskayut-servis-dlia-psykholohichnykh-konsultatsii-onlain.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 21:44:04 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: У Вінниці презентували книгу про видатних медиків]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-u-vinnytsi-prezentuvaly-knyhu-pro-vydatnykh-medykiv.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-u-vinnytsi-prezentuvaly-knyhu-pro-vydatnykh-medykiv.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 21:44:04 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Стіну старовинного будинку у Брацлаві прикрасили інтерактивним муралом]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-stinu-starovynnoho-budynku-u-bratslavi-prykrasyly-interaktyvnym-muralom.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-stinu-starovynnoho-budynku-u-bratslavi-prykrasyly-interaktyvnym-muralom.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 21:44:04 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Чи дочекаються педагоги обіцяного підвищення зарплат?]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-chy-dochekayutsia-pedahohy-obitsianoho-pidvyshchennia-zarplat.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-chy-dochekayutsia-pedahohy-obitsianoho-pidvyshchennia-zarplat.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 21:44:04 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: Новини Вінниччини за 14 грудня 2020 року]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-novyny-vinnychchyny-za-14-hrudnia-2020-roku.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-novyny-vinnychchyny-za-14-hrudnia-2020-roku.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 20:33:41 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: Міжнародна Торгова Палата працюватиме у Вінниці]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-mignarodna-torhova-palata-pratsyuvatyme-u-vinnytsi.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-mignarodna-torhova-palata-pratsyuvatyme-u-vinnytsi.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 20:33:41 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: НОВИНИ Вінниці за понеділок 14 грудня 2020 року]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-novyny-vinnytsi-za-ponedilok-14-hrudnia-2020-roku.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-novyny-vinnytsi-za-ponedilok-14-hrudnia-2020-roku.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 20:19:20 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Важливо 2020-12-14 16:00]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-vaglyvo-2020-12-14-16-00-3731597.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-vaglyvo-2020-12-14-16-00-3731597.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 18:58:51 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Важливо 2020-12-14 16:00]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-vaglyvo-2020-12-14-16-00.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-vaglyvo-2020-12-14-16-00.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 16:53:09 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Інформаційно-аналітична програма "ПостФактум" від 12 грудня]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-informatsiino-analitychna-prohrama-postfaktum-vid-12-hrudnia.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-informatsiino-analitychna-prohrama-postfaktum-vid-12-hrudnia.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 15:26:13 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІТА: Територія рішень: Куди повести дітей у Вінниці? Розваги Q Розвиток]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-terytoriia-rishen-kudy-povesty-ditei-u-vinnytsi-rozvahy-q-rozvytok.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vita-terytoriia-rishen-kudy-povesty-ditei-u-vinnytsi-rozvahy-q-rozvytok.html Вінниця ]]> Mon, 14 Dec 2020 12:34:11 +0200 <![CDATA[Yurii Basiuk: Кто в Виннице по-черному построил 27-квартирный дом за «Урожаем»]]> http://vn.vkadri.com/video/yurii-basiuk-kto-v-vynnytse-po-chernomu-postroyl-27-kvartyrnii-dom-za-urogaem.html http://vn.vkadri.com/video/yurii-basiuk-kto-v-vynnytse-po-chernomu-postroyl-27-kvartyrnii-dom-za-urogaem.html Вінниця ]]> Sun, 13 Dec 2020 17:21:28 +0200 <![CDATA[Yurii Basiuk: Винницкая дизайнер Светлана Теренчук показала секреты создания модных нарядов]]> http://vn.vkadri.com/video/yurii-basiuk-vynnytskaia-dyzainer-svetlana-terenchuk-pokazala-sekreti-sozdanyia-modnikh-nariadov.html http://vn.vkadri.com/video/yurii-basiuk-vynnytskaia-dyzainer-svetlana-terenchuk-pokazala-sekreti-sozdanyia-modnikh-nariadov.html Вінниця ]]> Sat, 12 Dec 2020 22:20:18 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: Підсумки тижня 12.12.2020]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-pidsumky-tygnia-12-12-2020.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-pidsumky-tygnia-12-12-2020.html Вінниця ]]> Sat, 12 Dec 2020 19:09:25 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: Країна мрій]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-kraina-mrii-3729935.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-kraina-mrii-3729935.html Вінниця ]]> Sat, 12 Dec 2020 10:50:55 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: Країна мрій]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-kraina-mrii.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-kraina-mrii.html Вінниця ]]> Sat, 12 Dec 2020 10:08:55 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: Депутати обласної ради зібрались на чергову сесію]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-deputaty-oblasnoi-rady-zibralys-na-cherhovu-sesiyu.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-deputaty-oblasnoi-rady-zibralys-na-cherhovu-sesiyu.html Вінниця ]]> Fri, 11 Dec 2020 22:29:17 +0200 <![CDATA[Телеканал ВІННИЧЧИНА: 16 днів проти насилля: акція фінішувала інсталяцією]]> http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-16-dniv-proty-nasyllia-aktsiia-finishuvala-instaliatsiieyu.html http://vn.vkadri.com/video/telekanal-vinnychchyna-16-dniv-proty-nasyllia-aktsiia-finishuvala-instaliatsiieyu.html Вінниця ]]> Fri, 11 Dec 2020 21:45:06 +0200